Introducció

Què és la Xarxa València Horta Nord?

La Xarxa València Horta Nord  (XVHN) és una xarxa local de comerç que utilitza una moneda diferent a la moneda convencional – és un sistema monetari alternatiu, paral·lel, local, comunitari i complementari.

Hi ha multitud de sistemes comercials similars pel món coneguts com Community Exchange Systems (CES), Local Exchange Trading Systems (LETS), Mutual Credit Trading Systems o bancs de temps. La major diferència entre aquests sistemes i la moneda convencional és que operen en un àmbit tancat, restringits a una àrea geogràfica i/o a un grup de gent que decideix donar-se i acceptar crèdit uns dels altres.

Els diners no existeixen per avançat com en les monedes convencionals i, per tant, no cal tenir-ne per a començar a comerciar; de fet sols son un registre de “qui fa què per qui” o “qui ven què a qui”. Es per això que en aquests sistemes els “diners” no es poden acabar mai i no cal que els cree un tercer (bancs, governs) fora del circuit venedor/comprador o subministrador/receptor. Els diners i el crèdit són creats lliurement pels membres de la xarxa en el moment de fer un intercanvi comercial.

Cuidar menors, fer companyia, muntar instal·lacions elèctriques, reparar electrodomèstics, informàtica, feines de jardineria o agricultura, classes d'idiomes o música, pintura decorativa, fer dinars, ajudar en neteges, fer comandes o gestions administratives, assessorament legal, transport de persones o mercaderies... no hi ha límit per a guanyar “diners” en aquests sistemes.

Com funciona?

La XVHN té dues funcions: és un directori d'ofertes i demandes i és un centre comptable que actua com un banc convencional duent un registre d'ingressos/despeses.

Com a directori recopila i distribueix informació de mercaderies i serveis oferits pels membres registrats, així com una llista de les demandes d'aquests. Quan un membre necessita alguna cosa oferida per un altre membre, es posa en contacte amb ell/ella i si arriben a un acord, es produeix l'intercanvi però aquesta transacció comercial no es paga amb euros sinó amb la nostra moneda: l’ECO.

Una vegada finalitzada la transacció el venedor/subministrador pot o be presentar un rebut al comprador/receptor amb la quantitat d’ecos a pagar pel bé o servei rebut i més tard introduir les dades al programa del SILM o be introduir les dades directament al programa que fa la feina d'un banc virtual. Els ecos guanyats s'anoten en positiu al compte del venedor/a i es dedueixen del compte del comprador/a

Per a aquelles persones que no disposen d'ordinador, els coordinadors de la XVHN fan la feina d'introduir les dades dels rebuts en el programa.

La XVHN és un sistema de troc?

No. En el troc dues persones han de tenir béns o serveis amb valors similars per bescanviar entre ells. Poques vegades es dóna aquest cas.

La XVHN quan tu compres o contractes alguna cosa pagues pel bé o pel servei amb ecos i ja no tens cap mes obligació directa amb el venedor/subministrador. Més tard, aconseguiràs aquests ecos venent o subministrant serveis a altres membres de la XVHN que et pagaran també amb ecos.La XVHN és tan versàtil com el sistema monetari convencional i els ecos funcionen igual que els euros: tenen valor per ells mateixos i no estan lligats a una relació d'intercanvi bidireccional.

Quins beneficis tenen els sistemes d’intercanvi?

Un dels motius que ens ha mogut a crear la Xarxa València Horta Nord és que està en consonància amb els nous corrents que preconitzen pràctiques econòmiques sostenibles, encaminades a crear benestar i igualtat social. Considerem que el XVHN pot ser un bon instrument per:

· Mobilitzar la riquesa de la nostra comunitat: els coneixements i les habilitats de la nostra gent és la nostra veritable riquesa. Quan no hi ha diners per a pagar per aquests coneixements o habilitats aquesta riquesa es desaprofita. L'atur és molt elevat i hi ha una gran quantitat de persones amb molts coneixements i habilitats que s'estan perdent. Els sistemes d'intercanvi permeten que els membres puguen aprofitar les habilitats i coneixements els uns dels altres i suplir part de les seues necessitats d'euros.

· Fomentar la autoestima i confiança dels membres: cada vegada hi ha més persones que no poden mantenir el seu nivell de vida o cobrir les seues necessitats de forma digna. Es deteriora l'autoimatge individual i col·lectiva, i paral·lelament, el seu potencial com a poble. Una xarxa de benefici mutu pot tornar l'esperança en la pròpia capacitat d'autogestionar-se, i estimular esforços productius i creatius insospitats. 

· Incrementar l'estalvi i disponibilitat dels ingressos: els membres poden aconseguir béns i serveis d'altres membres amb els ecos i evitar així haver de gastar euros.

· Incentivar l'economia local: l’eco, com només té valor dins de la XVHN, fa que la riquesa que genera es quede dins de la xarxa de membres, cosa que reverteix en benefici de tots i evita que aquesta riquesa passe a mans de tercers.

· Crear xarxes d'integració i suport comunitaris: la XVHN integren els seus membres en xarxes de comunicació local on nous veïns o persones aïllades poden integrar-se fàcilment, i trenca barreres generacionals, ideològiques, culturals o simplement d'hàbit. Els membres Xarxa Local es relacionen de forma natural i fàcil per oferir o demanar serveis o béns i aquesta relació dóna l'oportunitat d'establir vincles d'una altra manera difícils.

· Fomentar la igualtat i justícia social: les Xarxes d'Intercanvi Local redueixen les diferències entre les remuneracions percebudes per diferents treballs. Tots els intercanvis de serveis són negociats i acordats per les parts interessades però tots tenen una cosa en comú: el temps. Els membres racionalitzen el cost del temps invertit a donar un servei ja que ells són també usuaris dels serveis i, per tant, del temps d'altres membres i estan interessats que els preus es mantinguen a uns nivells raonables. La forma de treball, humana i propera, facilita que es tendisca a la igualtat.

· Crear sentiment de comunitat: la vida moderna on la gent treballa, compra, contracta serveis, etc., fora del àmbit on viu fa que les relacions entre el veïnat es debiliten i danya la nostra sensació de pertànyer a una comunitat. Com les Xarxes d'Intercanvi Local incentiven les relacions locals, son un instrument poderós per a recuperar la confiança entre els membres, component necessari per a una comunitat saludable. A mesura que una comunitat estableix relacions, l'aïllament, la por i la solitud disminueixen i tots els membres se'n beneficien.

· Retornar el poder sobre els diners a la gent: els diners que utilitzem en la nostra vida quotidiana no els creen els governs com un servei públic per a facilitar l'intercanvi entre els ciutadans, els subministra el sistema financer amb la finalitat de traure benefici. Així que no pertany a la gent i, per tant, no tenim cap control sobre en qui o què reverteix ni a qui beneficia. Les monedes comunitàries retornen el poder i la riquesa dels diners a la gent perquè són els usuaris els que controlen la creació i l'ús que es fa de la riquesa.

· Estalvi energètic: estem utilitzant ingents quantitats d'energia per a transportar treballadors, aliments, etc. Aquesta situació, que roba temps i recursos a les comunitats, pot canviar amb un sistema econòmic que accentua l'intercanvi local.Introducció a la XVHN Com funciona la web  |  Condicions i termes  |  Preguntes i respostes


1 comentari:

  1. Terimakasih artikelnya bermanfaat.
    Kunjungi juga http://zuhe-media.blogspot.com dan
    http://www.matakuliah-id.blogspot.com/

    ResponElimina