Assemblees

ASSEMBLEA XVHN 30 GENER 2022.

Assistents. Africa Martínez, Alba Reig, Rosa RuteaSheila Rubio, Gloria Rocher i Alfred Ros.


1.-Lectura del acta anterior que s’aprova per unanimitat.


2.-S’obri el debat sobre la remuneració de les distintes comissions de treball.
Es constata la dificultat per mesurar el treball realitzat per cadascú en aquest mercat en concret i el veniders per el qual s’acorda una remuneració estàndard per totes les usuàries implicades . En propers mercats s’admetrà un màxim de quatre usuàries per comissió de treball. La remuneració s’estableix en 30 ecos cadascú. En el mercat d’avui hi han col·laborat Africa, Alba, Rosa i Raquel.
Tanmateix, les usuàries encarregades de la comissió d’informàtica i xarxes socials Afríca i Antoine s’acorda que seran remunerats amb 30 ecos mentrestant estiga en actiu la comissió.
L’elaboració del cartell ha estat en mans d’Africa. Remuneració 40 ecos.
S’acorda també majoritàriament que la àrea d’administració tinga una remuneració mensual de 50 ecos a partir d’ara.


3.- Creació d’un grup d’acollida als nous usuaris.
S’acorda que les noves sol·licituds deuran contrastar-se amb una entrevista personal per part d'un usuari de la xarxa que ratifique la sol·licitud. L'administrador s’encarregarà d'abans de l'aprovació d'amb ajuda d’altre usuari voluntari que es
realitze una entrevista i acompanyament per les primers passos en la xarxa.


4.- Debat sobre com procedir amb els comptes inactius i tancats.
S’autoritza a l'administrador perquè contacte amb els usuaris inactius i comptes tancats per a sondejar la reactivació o baixa en la xarxa. Es comunicarà qualsevol decisió al respecte per l’aprovació de les properes assemblees.


5.- Suggeriments, precs i preguntes.
Africa suggereix que s’intente actualitzar el blog per a adaptar-ho al nou nom de la xarxa.


Sense més qüestions a tractar es dona per tancada l'assemble


Eco red asamblea 2/12/21 
Ca revolta (Vlència)
Xarxa Valencia Horta Nord

Usuaries assitents: Alba Reig, Africa Martínez, Antoine C., Raquel Cabo, Rosa Rutea, Eva, Gloria Rocher, Rosa Ahuir, Alfred Ros i Josep Dolç (en representació de XIAL "Xarxa d'intercanvi d'Alboraia"). També acudeixen Iñaki i Elena de la  Xarxa Plana Baixa com a representants de la gestora de dinamització del SILM.

ORDRE DEL DIA:

1.-CANVI DE NOM I INTEGRACIO EN SILM DE NOVES XARXES.

   Es proposa l'acceptació per els presents del nou nom XARXA VALÈNCIA HORTA NORD considerant que es més adequat per les zones i  noves xarxes a integrar. S'accepta per unanimitat dels assitents.
   Josep Dolç (XIAL) plantetja com a condició per a la integració en la XVHN que es reduixca el cobrament del import en les transsacions del 4% actual al 1% tal i com ho tenen establit en el XIAL. Li contesta Rosa Ahuir, anterior administradora del SILM que el porcentatje es l'establit desde l'inici de la xarxa en 2011 i que ha posibilitat que el compte del administració obtinga una font de ecos molt adequada per a assumir les despeses per example en organització de mercats i altres imprevists, s'informa que el saldo actual de la administració es de 1700 ecos. En tot cas es considera per la majoria dels assitents que no es el moment de fer eixa modificació. Josep Dolç reitera que per a integrarse este canvi es irreunciable.


2.- RENOVACIÓ SI CAL DELS ESTATUTS.

El actual administrador comunica al assitents que es convenient rellegir els estatus i preparar propostes de modificació si cal per a tractar en properes assemblees. Així com també entrar en blog per a  mantindres informats dels events, noticies i mercats de la XXIV (xarxa de xarxes de València)

 
3.-RENOVACIÓ ó RATIFICACIÓ DELS CARRECS D'ADMINISTRACIO / COORDINACIÓ,
ORGANITZADOR/RA DE MERCATS.I PORTAVEU AMB LA XXIV.
  
L'actual administrador Alfred Ros recorda la provisionalitat del seu carrec encara que s'ofereix a continuar durant aquest periode de transició.
Africa Martínez s'ofereix per dur els canals de comunicació com el blog, faceboor, twitter..Facebook.  Eva i Antoine C s'ofereixen per ajudarli i acorden crear un grup de whatsapp per a organitzar-se i treballar en la actualització i millora de la  pag web i xarxes socials.

4.-ORGANITZACIÓ DE MERCATS.

Tenim que reiniciar la col.laboració i coordinació amb el Calendari de mercats del la XXIV. S'acorda tractar de organitzar un primer mercat a finals de gener de 2022. S'obri un debat al respecte i s'aclareixen entre tots el dubtes que surgeixen. Es plantetjen espais posibles com per example:

Sequer lo blanch (Alboraia)
Casa de Pierre en Náquera.
Horts Urbans de Benimaclet.

Tant Eva com Rosa Rutea s'encarregarán de contactar amb els llocs per vore si es posible.

Día proposat mercats: el 29-30 Gener 2022. (i també posible celebració de nova assemblea)

5.-PROJECTE ECOREBOST A CA REVOLTA

Gloria explica que és i com pot funcionar.
Elena diu que es pot utilitzar ca revolta per intercanvis persona a persona.
Iniciar un grup de consum com a idea.

6-PRECS I PREGUNTES.

Sense més intervencions es dona per tancada la assemblea.Meliana 14 de gener de 2015 


Acta nº 1 de gener de 2015.


Punts tractats:


1)      L'administració informa sobre el funcionament del SILM i de la XXIV. 

Fins a gener de 2015 s'ha produït 5.462 intercanvis en el SIL Meliana per un import de 66.763 Ecos sense descomptar les taxes. El total d'intercanvis de la XXIV ha sigut de 35.102 per un valor de 466.744 ecos.

En este punt es comenta la necessitat d'incentivar la participació en la xarxa i la dificultat per alguns usuaris de moure's a través d'Internet per al que es proposa crear tallers de formació d'inserció de l'ECO tant per a antics usuaris com a nous , tallers d'assessorament de màrqueting per a aquells que no troben eixida als seus productes o servicis i també de funcionament general de la xarxa.

Al fil del que comenta anteriorment i per a obtindre dades objectives respecte d'això, es proposa una INVESTIGACIÓ per a determinar els motius pels quals els usuaris no interactuen. S'oferix voluntària per a la dita investigació María Rubio SILM0207. 


2)      Elecció del grup de Treball per al mercat del 8 de març. 

S'oferixen Catí, Bruno i África. S'encarregaran dels cartells, actuacions, música, la gestió del bar, publicitat dels mercats. Es proposa fer un BAN en el poble així com incrementar el nombre d'actuacions amb tallers de fang, ceràmica, tai-chi, tallers de percussió i tallers per a xiquets. Es buscarà entre els usuaris de la xarxa per a l'organització del mercat. Hi ha una quantitat estàndard de 50 Ecos per a cada participant dels tallers, actuacions, etc.


3) Presentació i ratificació de la nova coordinadora.
Es ratifica com a nova coordinadora a Adela Latorre silmo0188 e-correu tallerni\@outlook.es.4)      Col.laboració amb la revista “La Veu de L’Horta Nord”.


Se informa que la revista ens sol·licità un article sobre el Sistema d'Intercanvi per publicar al seu següent número i també ens planteja la possibilitat de col·laborar en el finançament de la mateixa. La revista es finança amb les col·laboracions econòmiques de col·lectius de l'Horta. Nosaltres els informarem que la xarxa no utilitza euros i que per tant si l'assemblea considerava convenient la nostra participació aquesta es faria en ecos o en feina que es podria remunerar des del compte de l'administració. Ho trobaren perfecte i ens comentaren que els vindria molt bé un@ maquetador@. 

Per majoria:

1.- S'aprova la remuneració de la periodista que ha fet 'article 

2.- S'aprova col·laborar amb la maquetació amb la Veu de l'Horta Nord - pendent queda veure que l'import de la feina amb la que col·laborem siga  raonable - amb el comentari de que en un futur seria convenient que la revista formés part de la xarxa i es pogués contribuir a ella amb ecos. 


 5) Cancel.lació de compte d'un usuari.

 Després de comentar allò que s'ha ocorregut amb esta usuària i a petició de la misma, l'Assamblea dóna la conformitat per a la cancel.lació del compte SILM0065.6)      Convertir-nos en associació. 

Es comenta constituir-se com a Associació per a agilitzar tràmits burocràtics amb l'Ajuntament com ara permís per a la realització dels mercats. Es plantegen dos possibilitats, constituir-se cada xarxa com a Associació i després crear una federació de xarxas amb la XXIV, o bé directament crear una Associació amb la XXIV, que englobe a tota la xarxa de la Comunitat Valenciana. Es decidix buscar assessorament per a veure els avantatges i inconvenients d'ambdós postures i decidir el més convenient.7) Calendari de mercats.


Es comenta que els mercats de la xarxa de la Comunitat Valenciana es realitzen en diumenge i que seria convenient indicar que el mercat de CASTELLÓ es realitza en dissabte per a ressaltar esta particularitat. Es pren nota i s'indicarà en el calendari.8)      Traducció al castellà.


Se suggerix la traducció al castellà del tríptic d'informació del SIL localitzable en
http://sil-meliana.blogspot.com.es/, apartat Descàrregues, informació del SIL (text tríptic) . S'accepta la proposta.9)      Canvis en la xarxa.


El CES de Sud-àfrica està realitzant uns canvis en la xarxa i la Cooperativa Integral catalana ha desenrotllat el CES Integral en paral·lel. Es decidix esperar a veure els canvis del CES Integral i veure com es va desenrotllant la Coop. Integral Catalana i la resta de grups que s'han passat al CES Integral per a prendre una decisió sobre la migració. Esta es pot fer en qualsevol moment.


10) proposta de fer loteria.

 Es proposa rifar lots de productes i servicis en cada mercat amb la finalitat d'incentivar la participació dels usuaris i promocionar-los. Es comenta una experiència d'una usuària d'una altra xarxa que va obtindre bons resultats. A títol invididual es considera que es pot realitzar. Es comenta d'una possible oferta conjunta de diversos usuaris gestionada a través de l'Administració del SIL. Queda arreplega la idea, sense prendre cap decisió de moment.A les 22:15 hores es dóna per acabada la reunió de què s’estén esta acta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada